Välkommen till bokningen!

×
Information
Här kan du se aktuellt bokningsläge, söka lediga tider och göra bokningar i många av kommunens lokaler och anläggningar, exempelvis idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser samt möteslokaler.
Under sommaren är våra inomhushallar och lokaler stängda för privata bokningar.
Du kan antingen göra en bokningsförfrågan eller, om du har login, göra en direkt bokning.
Vid bokning väljer du det objekt i rullistan som du vill boka, klickar på "Starta sökning". Därefter letar du upp och klickar på en ledig tid och fyller i och skickar in bokningsförfrågan. När din bokningsförfrågan har handlagts får du tillbaka en bokningsbekräftelse via e-post.
Aktuella avgifter finner ni på taxor.
Innan bokning läs kommunens riktlinjer för upplåtelse av kommunala lokaler riktlinjer.
Läs kommunens rutiner vid snöröjning av konstgräsplaner rutiner.


0/0