Schedule 1/16/2022 - 1/22/2022

|
Skurups Sparbank Arena/Budohallen   Information  Access
 Sun 16/1Mon 17/1Tue 18/1Wed 19/1Thu 20/1Fri 21/1Sat 22/1
7
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Morgonträning
07:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
8
9
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Skolsamverkan
09:00-11:00
10
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Judolekis
10:00-11:30
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Fall för äldre
10:00-12:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Klubbtävling, tränarträffar
10:00-12:00
11
12
13
14
15
16
Wemmenhögs Budoförening
Judo
F2 Träning
16:00-17:00
17
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Vuxna träning
17:00-18:30
18
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Nybörjare - Barn
18:00-19:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Nybörjare - Vuxna
18:00-19:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Nybörjare - Barn
18:00-19:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Nybörjare - Vuxna
18:00-19:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Öppen matta
18:00-19:30
19
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Yoga
19:00-21:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Vuxna
19:00-21:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Judofys
19:00-20:00
Wemmenhögs Budoförening
Judo
Vuxna
19:00-21:00
20
Closed
20:00-00:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Säsongsbokning
Closed

|