Skriv ut

Stöd i kommunägda lokaler, anläggningar (2024)

Anläggnings- och lokalstöd


Ändamål
För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet i alla åldrar så erhåller
föreningarna i kommunen subventionerade avgifter i samband med bokning
och nyttjande av kommunala anläggningar.

Villkor
• Föreningen måste vara godkänd som registrerad förening.
• Skurups kommun prioriterar föreningar som erhåller kommunalt
lokalt aktivitetsstöd.
• Aktuella avgifter/taxor gällande idrottsanläggningar och lokaler
fastställs årligen av kommunfullmäktige.
• Kommunens riktlinjer för upplåtelse av kommunala lokaler såsom
idrottshallar, gymnastikhallar, idrottsanläggningar och övriga lokaler
ska följas. www.skurup.se/23593

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.