Föreningsstöd

×
Ansökan om föreningsstöd
Här finner ni information kring kommunens stöd till ideella föreningar och hur ni ansöker om dessa stöd.
Läs mer om kommunens allmänna bestämmelser och mål för kommunalt stöd till ideella föreningar, mål och bestämmelser.
För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta Kultur och Fritid eller 0411-53 60 06.
Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Skurups kommuns föreningsregister.
Verksamhetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25 augusti (Ordinare stöd söks i ApN, "Undantag" (se regler) söks via detta formulär

Ändamål - Vill främja föreningarnas gruppverksamheter för åldrarna 6-20 år och + 65 - år. - Villkor - Stöd utgår för varje s...

Bidrag till studieorganisationer (2024)

Ansök senast: 15 maj

Ändamål - Ge studieförbunden möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja - folkbildning och kulturverksamhet av go...

Startbidrag för nybildad förening (2024)

Ansök senast: Detta stöd kan sökas löpande under året

Ändamål - Syftet med detta stöd är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse - att starta en förening samt underlätta...

Övriga bidrag
Närdemokratistöd (2024)

Föreningar som avses delta i kommunens närdemokrati såsom för - remisshantering av kommunala förslag, yttranden och förslag i...

Stöd till utvecklande projekt
Utvecklingsstöd (2024)

Ansök senast: 31 oktoverl, söker för projekt som planeras att genomföras under 2025

Ändamål - Ge möjlighet för ideella föreningen att söka stöd för att utveckla - verksamheten som normalt inte ingår i förening...

Sommarlovsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 maj

Ändamål: - Uppmuntra föreningar som under sommarlovet arrangerar gratis aktiviteter - för barn och ungdomar i ålder 6–15 år. ...

Idrotts- & Kulturpriser
Skurups kommuns idrottspris (2024)

Ansök senast: 15 april

Skurups kommuns idrottspris till minne av Thure Carmén - Syftet är att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser inom det idr...

Kulturpris (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom ...

Kulturstipendium (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mo...

Anläggnings- och lokalstöd
Stöd i kommunägda lokaler, anläggningar (2024)

Ändamål - För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet i alla åldrar så erhåller - för...

Lokal- och anläggningsstöd (2024)

Ansök senast: 15 mars

Ändamål - Stödet avser att stödja ideella föreningar som för sin verksamhet äger egen - anläggning/lokal eller hyr anläggning...

Stöd till allmänna samlingslokaler (2024)

Ansök senast: 15 mars

Ändamål - Stödet avser att stödja föreningar som ansvarar för samlingslokaler vilka - regelbundet upplåts för allmänna ändamå...

Investeringsstöd (2024)

Ansök senast: 15 mars

Ändamål - Investeringsstöd kan föreningen söka för bygg- och förbättringsåtgärder av - egen eller hyrd lokal eller anläggning...