Föreningsstöd

×
Ansökan om föreningsstöd
Här finner ni information kring kommunens stöd till ideella föreningar och hur ni ansöker om dessa stöd.
Läs mer om kommunens allmänna bestämmelser och mål för kommunalt stöd till ideella föreningar, mål och bestämmelser.
För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta Kultur och Fritid eller 0411-53 60 06.
Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Skurups kommuns föreningsregister.