Föreningsstöd

Ansökan om föreningsstöd Här finner ni information kring kommunens stöd till ideella föreningar och hur ni ansöker om dessa stöd.
Läs mer om kommunens allmänna bestämmelser och mål för kommunalt stöd till ideella föreningar, mål och bestämmelser.
För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta Kultur och Fritid eller 0411-53 60 06.
Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Skurups kommuns föreningsregister.

Vill föreningen inte söka föreningsstöd via webben så följ länken, stöd/bidrag.
(Dölj info)
Verksamhetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalt aktivitetsstöd (2020) 
25 februari - Detta stöd söks i ApN
Stöd till sociala föreningar (2020) 
15 april
Bidrag till studieorganisationer (2020) 
 
Stöd till utvecklande projekt
 
Ansökan senast
Ansökan
Utvecklingsstöd (2020) 
31 oktober 2019
Utvecklingsstöd kultur (2020) 
31 oktober 2019
Idrotts- & Kulturpriser
 
Ansökan senast
Ansökan
Skurups kommuns idrottspris (2020) 
25 mars
Kulturpris (2020) 
25 mars
Kulturstipendium (2020) 
25 mars
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2020) 
 
Lokalbidrag (2020) 
1 februari