Föreningsstöd

×
Ansökan om föreningsstöd
Här finner ni information kring kommunens stöd till ideella föreningar och hur ni ansöker om dessa stöd.
Läs mer om kommunens allmänna bestämmelser och mål för kommunalt stöd till ideella föreningar, mål och bestämmelser.
För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta Kultur och Fritid eller 0411-53 60 06.
Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Skurups kommuns föreningsregister.
Vill föreningen inte söka föreningsstöd via webben så följ länken, stöd/bidrag.
Verksamhetsstöd Ansökan senast Ansökan
Lokalt aktivitetsstöd (2020) 25 februari - Detta stöd söks i ApN
Stöd till sociala föreningar (2020) 15 april
Bidrag till studieorganisationer (2020)
Stöd till utvecklande projekt Ansökan senast Ansökan
Utvecklingsstöd (2020) 30 april
Utvecklingsstöd kultur (2020) 30 april 2020
Idrotts- & Kulturpriser Ansökan senast Ansökan
Skurups kommuns idrottspris (2020) 25 april
Kulturpris (2020) 25 april
Kulturstipendium (2020) 25 april
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Startbidrag (2020)
Lokalbidrag (2020) 1 februari