Skriv ut

Kulturpris (2024)

Idrotts- & Kulturpriser


Syfte
Utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård, eller andra jämförbara områden.

  • Kulturpriset, utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.

  • Kulturpristagare, en eller flera, utses av kommunutvecklingsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga former.

  • På beredningsmötet kan kultur och fritidsberedningen samt kulturtjänsteman föreslå kandidater till kulturpristagare.

  • Kulturpriset utgör 10 000 kr.

  • Anställda i Skurups kommun kan inte utses till kulturpristagare om kulturutövningen sker inom tjänsten.Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 april).