Skriv ut

Kulturstipendium (2024)

Idrotts- & Kulturpriser


Syfte
Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.

  • Kulturstipendium utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.

  • Kulturstipendiat, en eller flera, utses av kommunutvecklingsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga former.

  • Kulturstipendiet utgör 10 000 kr.

  • Anställda i Skurups kommun kan inte utses till kulturstipendiatom kulturutövningen sker inom tjänsten.


Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 april).