Skriv ut

Sommarlovsbidrag (2024)

Stöd till utvecklande projekt


Ansökan kräver följande dokument: Redovisning Sommarlovssstöd

Ändamål:
Uppmuntra föreningar som under sommarlovet arrangerar gratis aktiviteter
för barn och ungdomar i ålder 6–15 år.

Villkor:
• Föreningen måste vara antagen som stödberättigad förening.
• Aktiviteterna ska genomföras i Skurups kommun, inget krav på
medlemskap eller tidigare färdigheter får ställas, aktiviteten ska vara
öppen för alla barn och ungdomar i rätt ålder.
• Stödet är tänkt att täcka de kostnader föreningarna har i samband
med sina genomförda aktiviteter.
• Bedömningskriterier
- Utifrån ansökningarna som inkommit beviljas de
ansökningar som kultur och fritid finner har störts värde för
kommunens barn och ungdomar. Målet är att aktiviteterna
som beviljas ska vara av olika karaktär och erbjuda barn och
ungdomar ett brett utbud av olika aktiviteter.

Stöd:
• Stödets storlek beslutas av serviceförvaltningen.

Ansökan/Redovisning:
• Sista ansökningsdag är den 15 maj.
• Redovisning görs senast 15 september, där ska antalet deltagare
anges uppdelat på kön, vad pengarna använts till och en beskrivning
av hur föreningen upplevt aktiviteten.
• Utbetalning av stödet sker efter redovisningen inkommit. Detta så
länge inget annat avtalas.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 maj).