Skriv ut

Närdemokratistöd (2024)


Föreningar som avses delta i kommunens närdemokrati såsom för
remisshantering av kommunala förslag, yttranden och förslag i kommunal
planläggning och deltagande i kommunalt råd ska erhålla ett årligt fast stöd
på 10 000 kronor. Detta stöd har en egen budgetpost. Sker ändringar i
närdemokratin eller om byalag inte medverkar i byalagsrådet ska stödet
upphöra för den del som berörs.
De aktuella föreningarna är:
Abbekås Byalag, Dybecks Byalag, Rydsgårds Byalag. Skivarps Byalag,
Slimminge Byalag. Västra Nöbbelövs Byalag.
Andra stödformer kan komma att användas utöver detta stöd och söks i den
däri föreskrivna ordningen.

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.