Skriv ut

Startbidrag för nybildad förening (2024)

Verksamhetsstöd


Ändamål
Syftet med detta stöd är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse
att starta en förening samt underlätta bildandet av föreningen.

Villkor
För registrering av ny förening krävs att föreningen lämnar:
• Ifylld anmälningsblankett
• Protokoll från föreningens bildande
• Stadgar
• Medlemsmatrikel eller styrelseförteckning
• Presentation av föreningens verksamhet

Stöd
• Stöd utgår med 2 000 kr per förening.
• Stödet söks löpande under året.

Ansökan